pantherseriesiconhybridgold

Hur servar man i Padel?

Serven är den viktiga delen i Padelsporten, som vilken rackertsport som helst.

Därför kan det vara bra att ha koll på alla regler kring hur du får serva i Padelspelet. Läs här nedanför, jag kommer att skriva ned regler och tips till hur du kan serva.

  1. Antal försök: Du har två försök att göra en godkänd serv. Om du misslyckas med din första serv får du en andra chans. Om även din andra serv misslyckas, resulterar det i en “dubbelfel” och din motståndare vinner poängen.
  2. Service linjen: Servicen måste slås från bakom servicelinjen, som är en linje som ligger 3 meter bakom nätet på varje sida av banan. Fötterna måste vara bakom eller på servicelinjen när du slår serven.
  3. Diagonal Serv: Serven måste alltid träffa den diagonala delen av motståndarens planhalva. Det innebär att om du servar från höger sida, måste bollen träffa den diagonala delen av motståndarens planhalva på vänster sida.
  4. Bollhöjd: Bollen måste slås under midjehöjd. Detta är för att förhindra att servarna blir för kraftfulla och svåra att returnera.
  5. Bollens riktning: Bollen ska alltid studsa i din egen planhalva innan den träffar motståndarens planhalva. Detta betyder att du inte kan slå bollen direkt över nätet utan att den först har studsat på din egen sida.
  6. En studsserve: Bollen får bara studsa en gång på marken i din egen planhalva innan du slår den över nätet. Detta inkluderar inte studsen efter att bollen har träffat ditt racket.
  7. Racketens placering: När du servar måste båda fötterna vara i kontakt med marken, och båda fötterna måste vara bakom servicelinjen. Ditt racket får inte korsa din kroppssida innan bollen träffas.
  8. Servföljd: Du servar vartannat poäng, det vill säga du och din partner turas om att serva varje game. Först servar den spelare som står på höger sida av banan, och sedan servar spelaren på vänster sida i nästa game.

Det är viktigt att notera att reglerna kan variera något mellan olika padelklubbar, turneringar eller regelverk. Innan du deltar i en match, se till att du är medveten om de specifika reglerna som gäller på den platsen eller i den turneringen.

Hur påverkar väggarna i servningen?

Väggarna i padel har en betydande påverkan på spelet, inklusive servningen. Eftersom padelbanor är omgivna av väggar på tre sidor, är det en unik aspekt jämfört med andra racketssporter som tennis.

Om du servar och att det är så diagonalt att padelbollen träffar metallgallret efter att den träffat moståndarens servruta, blir det ett servfel. Padelbollen måste träffa en bit glas eller marken om bollen studsar efter att ha träffat motståndarens serv.

När bollen träffar väggen kan dess riktning ändras oväntat, vilket kan skapa förvirring för motståndaren och göra det svårt att förbereda sig för en korrekt returnering. En välplacerad serv som träffar väggen på ett strategiskt sätt kan göra att bollen studsar ut från väggen och sedan in på motståndarens sida på ett sätt som är svårt att förutse.

Eftersom väggarna ger bollarna extra studs kan servarna bli svåra att returnera om de studsar mot väggen innan de når motståndarens planhalva. Motståndaren måste vara snabb och anpassningsbar för att kunna hantera bollen korrekt efter att den har träffat väggen.

Även om väggarna kan vara till hjälp för att ändra bollens riktning och skruv, kan de också vara en utmaning om bollen träffar väggen på ett oönskat sätt. Det är viktigt att ha bra tajming och precision i serven för att undvika att bollen studsar oväntat från väggen och leder till en dålig serv.

Sammanfattningsvis kan väggarna i padel användas som ett verktyg för att skapa variation och osäkerhet i serven. Det kräver skicklighet och erfarenhet att kunna utnyttja väggarna på ett effektivt sätt i servningen för att sätta press på motståndaren och kontrollera spelet.

Vi hoppas du lärde dig reglerna kring hur en serve fungerar inom Padelsporten. Lycka till med servandet!

Med vänliga hälsningar, Julia på Padelspecialisten

20% rabatt på din första order

Bli först med att ta del av våra erbjudanden och kampanjer genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Som tack ger vi dig hela 20% rabatt* på din första beställning.

  • gäller ej redan rabatterade produkter
  • gäller ej camps och resor